Jak przechowywać olej?

Należy unikać przechowywania oleju na powietrzu, w pobliżu światła i źródła ciepła. Przechowujemy go w ciemnym i chłodnym miejscy. Im olej starszy, tym uzyskuje ciemniejszą barwę. Aby olej przetrzymał dłużej, należy przelać go z plastikowego opakowania do butelki z ciemnego szkła i zamknąć szczelnie butelkę. To samo dotyczy oliwy z oliwek, którą powinniśmy przechowywać w chłodnym miejscu. Nie należy wstawiać jej jednak do lodówki. Butelkę lub puszkę zamkniętą fabrycznie możesz przechowywać dwa lata, ale po otwarciu należy zużyć ją w ciągu 3 miesięcy.

Dodaj komentarz