Jak ustawić kwiaty na stole?

W małym pokoju, w którym stół przylega jednym bokiem do ściany, najefektowniej będzie wyglądać kompozycja ustawiona przy tym właśnie boku, na tle ściany. Podstawka doda jeszcze lekkości układowi, a cała powierzchnia stołu pozostanie do naszej dyspozycji. W tym wypadku odpowiednia będzie kompozycja na miarę szerokości stołu lub wypiętrzona trójkąt nie do góry, jednostronnie płaska od strony ściany. Przy bukiecie piramidalnym można ustawić owoce przeznaczone do spożycia – będą one stanowiły jego pod­stawę. Główną zaletą takiego układu jest to, że kompozycja kwiatowa nie zasłania widoku współbiesiadników i nie zajmuje dużo powierzchni stołu. Stoły-bufety lepiej udekorować na dwóch końcach, niż jedną dekoracją ustawioną centralnie, zajmującą więcej miejsca. W każdym przypadku pamiętajmy, by kwiaty nie znalazły się zbyt nisko, co będzie utrudniało dostęp do potraw. Za­leżnie od okoliczności i rozmiarów stołu możemy udekorować go ukośnie, podkre­ślając w ten sposób różne funkcje dwóch rozdzielonych części, przeznaczając jedną na naczynia, szkło, sztućce, serwetki itp. a drugą na potrawy.

Na szwedzkich bufetach dekoracje mogą być wysokie, nawet do jednego metra, i tak ułożone, by rośliny były wyniesione wysoko ponad potrawy i naczynia. Mogą to być aranżacje na statywach lub w wa­zach, o wysokich, smukłych kształtach, w stylu spływającym – kaskadowym. Na dużych stołach najefektowniejszą de­korację otrzymamy rozmieszczając kom­pozycje na różnych poziomach, tak by wyżej ustawione mogły swymi zewnętrz­nymi kwiatami zbliżać się do tych usytuo­wanych niżej – stworzymy układ w kształ­cie kaskady. Podobny efekt otrzymamy posługując się świecami różnej wysokości, wstawionymi do dekoracji rozmieszczo­nych na tym samym poziomie. Wybór układu dekoracji uzależniony bę­dzie również od kształtu stołu. Stół okrą­gły narzuca nam niejako miejsce usytuowania, ilość możliwości pozostawiają stoły kwa­dratowe, a największą prostokątne i owal­ne. Kilka mniejszych bukietów, zwłaszcza ustawionych po przekątnej, z pozostawie­niem wolnego miejsca w środku, daje lepszy efekt niż kompozycja pojedyncza. Ciekawą dekorację stołu stanowią małe miseczki lub czarki, wypełnione główkami drobnych kwiatów albo jednym wię­kszym, stojące przed każdym nakryciem. Gdy miejsca na stole jest niewiele, może­my zrezygnować z czarek, a w ich miejsce, przy każdym nakryciu, położyć mały kor­sarz upięty ze skórzastych listków, na przykład róży, z jednym kwiatkiem w pą­ku lub bez niego.

Na okazje szczególnie uroczyste, na ser­wetach czy obrusach jednobarwnych można rozkładać zieleń ciętą i kwiaty tak, by najwięcej ich znalazło się przy na­kryciu osoby najważniejszej przy stole. Inny rodzaj uroczystej dekoracji może stanowić girlanda leżąca wzdłuż stołu. Środek stołu można dodatkowo podkre­ślić płaską kompozycją ułożoną tak, by girlanda wiązała się z nią. Kwiaty użyte do splecenia girlandy zachowują dłużej świe­żość, jeśli będą miały krótko przycięte łodyżki, a miejsce cięcia zalane parafiną, która jednocześnie będzie chronić obrus lub serwetę przed poplamieniem sokiem roślinnym. Równie efektownie wygląda asymetrycz­na dekoracja stołu ustawiona na jednym jego końcu.

Oryginalnie i uroczyście prezentuje się dekoracja stołu, na którego środku znaj­duje się większa kompozycja z jednorod­nych kwiatów, a przy każdym nakryciu leży, lub jest wpięty w serwetkę, mały korsarz z 1-2 kwiatków, takich samych jak w kompozycji.

Źródło: http://www.florystyka.republika.pl/Dekoracjastolu.htm

 

Dodaj komentarz